in

Bangkok Used Car Show แจ้งวันจัดงาน ปี 2567

บางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 15 ได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดงาน จากในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ไปจัดงานใน ไตรมาสที่ 2 ในวันที่ 15 -21 ก.ค. 2567

บางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 15

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ และ งานบางกอก ยูสคาร์โชว์ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงกำหนดการจัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 15 ได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดงานจากในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ไปจัดงานใน ไตรมาสที่ 2 โดยจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 15 -21 กรกฎาคม 2567 อาคารชาเลนเจอร์ 3  อิมแพคเมืองทองธานี

บางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 15

เพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการพัฒนาการจัดงานฯ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้คอนเซปท์ Smart Mobility

บางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 15

บางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 15

บางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 15

เป็นการรวมกลุ่มของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ กลุ่มธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจรถยนต์นำเข้า รถยนต์ลักซัวรี่ (luxury car) และผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ต่อเนื่องจากการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2024  ทั้งนี้  ข้อมูลและรายละเอียดของการจัดงาน จะแจ้งให้ผู้สื่อมวลชนทุกท่านทราบอีกครั้ง