in

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย รับมาตรฐาน EURO5

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลกได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม AdBlue® by DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง EURO5/6/7 มลพิษต่ำ และถูกติดตั้งระบบบำบัดไอเสียจากโรงงานผู้ผลิต

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

โดย AdBlue® ทำหน้าที่แปลง NOx (ไนโตรเจนออกไซด์) ในไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์ดีเซลให้กลายเป็นไนโตรเจนและไอน้ำ ซึ่ง NOx เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ก่อให้เกิดหมอกพิษปกคลุมในเมืองใหญ่ทั่วโลก ทั้งยังเป็นสาเหตุของโรคหอบหืดและภูมิแพ้ โดยเป็นการทดสอบสารเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® ที่ผลิตในประเทศไทย โดย DasBlue ให้ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO22241 เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ต่อนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมต่อโลก ให้พร้อมใช้ทั่วไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนภัทร์  วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกิติธัช มนตรีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

พร้อมกันนี้ได้เปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL ที่ใช้ในการทดสอบสารเคมีบำบัดไอเสียเพื่อแสดงคุณภาพของน้ำยาเคมี AdBlue ที่ผลิตโดย บริษัท ดาสท์บลู จำกัด สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เพื่อรองรับนโยบายการบังคับใช้มาตรฐานไอเสีย EURO5 ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567  ที่ผ่านมา   โดยสารเคมีกำจัดไอเสียเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การบังคับใช้ EURO5 มีประสิทธิภาพ และ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด คือ โรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านมาตรฐาน ISO22241 ทดแทนการนำเข้าจากยุโรป

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

นายกิติธัช มนตรีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด เผยว่า “ มาตรฐานยูโร หรือ EURO เป็นการควบคุมมลพิษจากสหภาพในยุโรปที่ได้มีการวางมาตรการในการควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 เพื่อเป็นการควบคุมยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการเผาไหม้ ไม่ให้มีมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด และมีมาตรฐานการควบคุมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ปล่อยมลพิษออกมาน้อยที่สุด มีการแบ่งออกเป็นประเภท และขนาดของเครื่องยนต์ จนมีการพัฒนาเครื่องยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานยูโร 5 ที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่  1 มกราคม 2567 เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5 คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน 0.5 กรัม/กม. สารไฮโดรคาร์บอน และ สารไนโตรเจนออกไซด์ (HC+NOx) ต้องไม่เกิน 0.23 กรัม/กม.สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ต้องไม่เกิน 0.18 กรัม/กม. สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ต้องไม่เกิน 0.005 กรัม/กม. เป็นต้น

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

มาตรฐานยูโร5 (EURO5) จึงเป็นการเพิ่มความเข้มงวดของการปล่อยฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ดีเซล โดยรถยนต์ดีเซลทุกคันต้องติดตั้งตัวกรองฝุ่นละออง ส่วนข้อจำกัด NOx ก็เข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน (โดยต้องลดลง 28% เมื่อเทียบกับ EURO 4) และเป็นครั้งแรกที่มีการจำกัดปริมาณฝุ่นละออง ซึ่งการกำหนดค่ามาตรฐานไอเสีย (มาตรฐานยูโร) ที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 (EURO 6) ในอนาคตอันใกล้นี้

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

นับเป็นความสำเร็จของ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม  AdBlue®  by DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง EURO5/6/7 มลพิษต่ำ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการฉีดในระบบไอเสีย เพื่อกำจัดก๊าซพิษ NOx ซึ่งทำลายระบบทางเดินหายใจ และเป็นสาเหตุหนึ่งของการกำเนิด PM2.5 นอกจากนี้ ระบบ DPF ยังช่วยกำจัดเขม่าควันดำ ซึ่งจะทำให้ท้องถนนไทยสะอาด ปลอดเขม่าดำที่ลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจอีกด้วย”

DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์

ทางด้าน รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การร่วมลงนามระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่แสดงถึงบทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพสารเคมีบำบัดไอเสีย AdBlue โดยยึดตามมาตรฐานสากล ISO22241 เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของคุณภาพสินค้า”

สำหรับผู้สนใจน้ำยา AdBlue สด ใหม่ ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตรถเลือกใช้สั่งซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากทุกช่องทางดังนี้ Line ID : @dasblue  Facebook:  DasBlue Thailand Call Center หมายเลข 092-965-8989 และ  092-381-8989