in

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ ส่งมอบพื้นที่อ่านหนังสือและมอบเงินบริจาค ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ ส่งมอบพื้นที่อ่านหนังสือและมอบเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา

Lamborghini Club Thailand (ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์) ร่วมกับ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย นำโดย อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ และ ศักดิ์ นานา และ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ กรรมการ พร้อมด้วย ภานุเมศ จงกลรัตนาภรณ์ ประธาน Lamborghini Club Thailand (ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์)

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา

ร่วมส่งมอบพื้นที่อ่านหนังสือและมอบเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา

โดยยอดเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวได้มาจากการจัดประมูลสิ่งของ การรับบริจาคเงิน เเละของเล่นจากกลุ่มสมาชิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาส

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา

ลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ ร่วมกับ เรนาสโซ มอเตอร์ มอบทุนการศึกษา

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากครอบครัวกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี อาทิเช่น วงกรต พูลศิริวิทย์, สุรเชษฐ วรวงศ์วสุ, ณฐรัช พูนทรัพย์มณี และ บริพัฒน์ จิรนิวาตานนท์ เป็นต้น