Isuzu Gives Water for Life
in

Isuzu ส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 41

Isuzu ส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 41 แก่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร

Isuzu ส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 41 แก่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร

Isuzu Gives Water for Life

Isuzu Gives Water for Life

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
พร้อมด้วย คุณสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 41 ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Isuzu Gives Water for Life

Isuzu Gives Water for Life

Isuzu Gives Water for Life

สำหรับโครงการนี้ถูกจัดสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่นักเรียน บุคลากรและคนในชุมชน ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”