in

Mazda สานต่อภารกิจเพื่อสังคม มาสด้า ปันสุข คนไทยก้าวไปด้วยกัน ยกขบวน BT-50 ปลุกพลังชาวกาญจนบุรี

Mazda ปลุกพลัง สร้างขวัญกำลังใจ ให้คนไทยเข้มแข็ง คืนความสุขกลับสู่สังคมอีกครั้ง เดินหน้าสานต่อโครงการ “มาสด้า ปันสุข” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดกิจกรรมภายใต้ภารกิจในการตอบแทนสังคมกับ “MAZDA CARAVAN ปันสุข…คนไทยก้าวไปด้วยกัน”

Mazda Caravan 2022

ด้วยขบวนคาราวานรถปิกอัพ Mazda BT-50 ขับไปส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนใน 4 จังหวัดเมืองรอง พร้อมพาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้คนในสังคมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

Mazda Caravan 2022

สำหรับโครงการ “มาสด้า ปันสุข” ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยโครงการฯ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ต้องเผชิญกับความยากลำบากอันยากที่จะรับมือ และต่างได้รับผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า

Mazda Caravan 2022

Mazda จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” บริเวณหน้าโชว์รูมมาสด้า,  กิจกรรม “มาสด้า คาราวาน ปันสุข” ให้การสนับสนุนรถปิกอัพ Mazda BT-50 แก่ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการกิจการของศูนย์ฯ รวมถึงมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของมาสด้าต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน

Mazda Caravan 2022

Mazda Caravan 2022

Mazda Caravan 2022

โดยทริป มาสด้า คาราวาน ปันสุข” ในครั้งนี้ ยกขบวน Mazda BT-50 ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพาคณะสื่อมวลชนไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปรับตัวของ บริษัท เจ เอส ออโตโมบิล จำกัด ผู้จำหน่าย Mazda ในจังหวัดกาญจนบุรี จากผลกระทบของพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวไปข้างหน้า และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์รถยนต์มาสด้าในแต่ละภูมิภาคอีกช่องทางหนึ่ง

Mazda Caravan 2022

Mazda Caravan 2022

Mazda Caravan 2022

Mazda Caravan 2022

นอกจากแล้วขบวน Mazda BT-50 ยังได้มุ่งหน้าไปยังโรงเรียนบ้านเสาหงส์ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เพื่อส่งมอบความสุขอันเกิดจากการแบ่งปันในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น

Mazda Caravan 2022

สำหรับกิจกรรม MAZDA CARAVAN ปันสุข…คนไทยก้าวไปด้วยกัน ในปีนี้ จะเดินหน้าแบ่งปันความสุขใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย

กลุ่ม 1 : วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เส้นทางกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ (บริษัท เจ เอส ออโตโมบิล จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี)

กลุ่มที่ 2 : วันจันทร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เส้นทางกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ (บริษัท มิตรแท้ ออโตโมบิล จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

กลุ่มที่ 3 : วันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เส้นทางกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ (บริษัท ส. อรุณ ออโต้กรุ๊ป จำกัด จังหวัดนครสวรรค์)

กลุ่ม 4 : วันพุธที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เส้นทางกรุงเทพฯ – สุรินทร์ – กรุงเทพฯ (บริษัท มาสด้า สุรินทร์ (2002) จำกัด จังหวัดสุรินทร์)

Mazda Caravan 2022

Mazda ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 70 ปี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม เพื่อส่งต่อสังคมแห่งการแบ่งปันสิ่งดีดีให้กันและกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อโลกของเราที่ยังคงความสวยงาม เพื่อวิถีชีวิตผู้คนที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป