NETA
in

NETA แสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก

NETA แสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก พร้อมหารือนักธุรกิจไทยร่วมเสริมสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

NETA AUTO เข้าร่วมการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (World Chinese Entrepreneurs Convention : WCEC) ครั้งที่ 16 จัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 โดยมี Mr. Fang Yunzhou (ฝาง หยุนโจว) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท โฮซอน นิว เอนเนอร์ยี่ ออโต้โมบิล จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการด้านรถยนต์พลังงานใหม่ หรือ New Energy Vehicles (NEVs) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา NEVs เพื่อสร้างระบบนิเวศการเดินทางแบบอัจฉริยะ โดยมีนักธุรกิจกว่า 4,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม  

NETA

ด้วยประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ หรือ NEVs มากว่า 20 ปี มร.ฝาง ระบุว่า NEVs ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงการเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายด้านข้อมูล ด้านพลังงาน และด้านยานยนต์เข้าไว้ด้วยกันกำลังจะกลายเป็นเพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things) ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับรูปแบบการคมนาคมขนส่ง ไลฟ์สไตล์ของผู้คน และบริบททางสังคม ตลอดจนรูปแบบการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีในระยะยาวและทำให้เกิดการปฏิวัติด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ก่อนจะพัฒนาสู่ระบบนิเวศการเดินทางแบบอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

NETA

NETA

NETA

ในโอกาสนี้ มร.ฝาง พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้เข้าพบ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมไปถึงผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ  CP และนักธุรกิจชาวไทย เพื่อหารือทิศทางตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย รวมไปถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดย NETA ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายทางด้านอุตสาหกรรมและสร้างการร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น