in

กลุ่มตรีเพชร เฟ้นหาสุดยอดไอเดียประกวดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปีที่ 2

กลุ่มตรีเพชร เฟ้นหาสุดยอดไอเดียประกวดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ นวัตกรรมสู่ความยั่งยืนในโครงการ “Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023” ปีที่ 2

Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023

กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จัดประกวดโครงการ “Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023” เพื่อค้นหานักวางแผนกลยุทธ์เป็นปีที่ 2 หลังจากได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมในปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้มาในหัวข้อ “โครงการนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนในทศวรรษหน้า เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่มีศักยภาพและพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ พร้อมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท

Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023

Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023

คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่าTri Petch Group Awakens Your Challenge 2023 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ด้วยการนำความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาและข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มตรีเพชร มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นมุมมองใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ในเรื่องสำคัญที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ภายใต้หัวข้อ “โครงการนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนในทศวรรษหน้า” (“Innovation Project towards Sustainability / Carbon Neutrality in the Next Decade”) โดยเปิดกว้างให้มีการสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ทีมละ 1-5 คน ไม่จำกัดสถาบัน คณะ และชั้นปี สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop พิเศษกับ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ พร้อมนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท”

Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023

สามารถสมัครโดยการสแกน QR Code ด้านล่าง และส่งผลงานได้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หรือศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: Tri Petch Isuzu Sales Career

Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023